VUCA

001 Kompetencje jutra w świecie VUCA | dr Bartosz Sobotka

Czym się różnią kwalifikacje, kompetencje i umiejętności? Co jest spoiwem dla teorii i praktyki? Dlaczego patrzenie na świat przez pryzmat zawodów nie jest już najlepszym podejściem? Jakie są najważniejsze kompetencje jutra? Dlaczego znajomość listy kluczowych kompetencji przyszłości nie wystarcza? Co powinno się zmienić w dzisiejszej… Czytaj dalej »001 Kompetencje jutra w świecie VUCA | dr Bartosz Sobotka