001 Kompetencje jutra w świecie VUCA | dr Bartosz Sobotka

Sezon 1
Sezon 1
001 Kompetencje jutra w świecie VUCA | dr Bartosz Sobotka
Loading
/
  • Czym się różnią kwalifikacje, kompetencje i umiejętności?
  • Co jest spoiwem dla teorii i praktyki?
  • Dlaczego patrzenie na świat przez pryzmat zawodów nie jest już najlepszym podejściem?
  • Jakie są najważniejsze kompetencje jutra?
  • Dlaczego znajomość listy kluczowych kompetencji przyszłości nie wystarcza?
  • Co powinno się zmienić w dzisiejszej edukacji?

Wspomniane w odcinku źródła:

Raport Światowego Forum Ekonomicznego The Future of Jobs Report 2020 https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020 

Metaverse https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/metaverse-co-jest-i-czy-przyszlosc-internetu/ 

Kompetencje STEM: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka,_technologia,_in%C5%BCynieria_i_matematyka 

Model TaaS – Talent as a Service https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/06/30/the-rise-of-talent-as-a-service/?sh=4caf4b4a1c74 

Gość odcinka Bartosz Sobotka

Doktor nauk ekonomicznych (SGH), absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa na UMCS. Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się integracją rynku pracy z sektorem edukacji w Polsce i krajach CEE. Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Nowoczesne Usługi Biznesowe. Konsultant projektów dla sektora IT i edukacji w kontekście wdrażania idei smart city, budowy Społeczeństwa 4.0 oraz dostosowania oferty kształcenia uczelni do potrzeb rynku pracy, przede wszystkim dla sektora usług dla biznesu (Business Service Sector). Zaczynał pracę zawodową w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie zajmował się pomocą rozwojową. W latach 2008-2011 pracował w Urzędzie Miasta Lublin pełniąc funkcję Kierownika Biura Obsługi Inwestorów oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Podstrefy Lublin, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu oferty inwestycyjnej m.in. pod kątem dostosowywania kompetencji sektora edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Uczestnik jako ekspert kilkudziesięciu projektów polegających na dostosowaniu oferty kształcenia uczelni do potrzeb rynku pracy, przede wszystkim dla sektora usług dla biznesu. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji (w tym pięciu książek) z dziedziny pomocy rozwojowej i jej efektywności, rozwoju lokalnego oraz zarządzania edukacją.