Bartłomiej Jojczyk

Prezes Zarządu Fundacji Dobrych Inicjatyw. Absolwent zarządzania projektami międzynarodowymi Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Absolwent rocznego programu PROMENGO dla managerów NGOs, uczestnik licznych szkoleń i warsztatów dla organizacji pozarządowych. Od 2014 roku rozwija Fundację siłą własnych rąk i rękoma licznych, towarzyszących mu w tej pracy wolontariuszy.

Pierwsze doświadczenia zawodowe w 3 Sektorze zdobywał już podczas studiów, współtworząc projekty edukacyjne w Stowarzyszeniu Collegium Cogitantium i Polska Młodych organizując i prowadząc magazyn studencki „Włóczka” w Krakowie.

Pracował dla takich organizacji jak: Fundacja Instytut Innowacji, Fundacja Autokreacja, Fundacja United Way Polska, Federacja Polskich Banków Żywności (współpraca z biznesem).

W 2014 roku został fundatorem i współtwórcą Fundacji Dobrych Inicjatyw (FDI), a od 2017 roku, jako pracownik etatowy FDI, współtworzył pierwszą 3-letnią strategię Fundacji i zainicjował oraz zorganizował większość projektów społecznych FDI.

Od roku 2015 pełnił głównie funkcje kierownicze w organizacjach, z którymi był związany, zdobywając cenne doświadczenia oraz odnosząc sukcesy we wspieraniu ich rozwoju. W 2021 roku program „Junior project manager, it’s me!” został uznany za najlepszy projekt edukacyjny w konkursie „Dobroczyńca Roku” organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Uznany działacz społeczny warszawskiej dzielnicy Ochota.
____