Podcast o tym
jak edukować siebie
i innych, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku

Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, by zmienić świat

Nelson Mandela

Zaangażowana Edukacja to podcast dla tych osób, dla których edukacja jest ważna – niezależnie od wieku, pochodzenia czy wykonywanej profesji.

W dzisiejszych czasach proces nauki towarzyszy nam całe życie i wcale nie musi być obowiązkiem, a niezwykłym procesem w naszym życiu. Wierzymy, że edukacja XXI wieku to edukacja, która nie tylko ma nas przygotować do pracy i sprawić, że jesteśmy ludźmi zrealizowanymi. Wierzymy, że edukacja XXI wieku powinna wzmacniać każdą osobę, aby żyła w połączeniu z naturą i społeczeństwem, dbając o dobrostan swój i otoczenia. 

Jednocześnie wszyscy widzimy, że edukacja na całym świecie nie wykorzystuje swojego pełnego potencjału – na polskim przykładzie obserwujemy jak ciężko jest transformować XIX-wieczny model bismarckowski w edukacji, który tak mocno się u nas zakorzenił. Jednocześnie widzimy dużo niezwykłych, mądrych, interdyscyplinarnych projektów i inicjatyw edukacyjnych, które każdego dnia zmieniają oblicze edukacji. Ten podcast ma na celu pokazać te ważne i inspirujące przykłady zmian, a także dać narzędzia, które pozwolą na budowanie takiego doświadczenia edukacji, który nie jest oderwane od świata, ale mocno w nim osadzone.

Tutaj również możesz słuchać naszego podcastu